Article Number: 10988
Hard Cover, German, Thread Stiching, 204 Pages, 2017
Tereza Žurková

jak těžké je neztratit směr

Projekt podporen grantem v rámci studentské grantové soutěže na UJEP – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Language: Czech